Жіночий консорціум України - це об’єднання, засноване жіночими громадськими організаціями, для забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків та благополуччя дітей в Україні.

БІЛЬШЕ

В Україні розвиватимуть щоденний спорт у школах

В Україні набула чинності Концепція розвитку щоденного спорту в закладах освіти, метою якої є запровадження новітніх підходів до фізичного виховання, а також створення умов для фізичного розвитку та рухової активності здобувачів освіти.

Документ розроблений Міністерством освіти і науки спільно з Міністерством молоді та спорту.

Необхідність новітніх підходів до фізичного виховання викликана факторами ризику виникнення хронічних захворювань через недостатню рухову активність, нездорове харчування, куріння, надмірне вживання алкоголю, наркотичних речовин тощо.

Автори концепції зазначають, що рухова і фізична активність є важливим чинником формування, збереження, зміцнення здоров'я та розвитку людини, особливо в дитячому, підлітковому та юнацькому віці.

Водночас численні спостереження свідчать, що в останні роки у більшості дітей та молоді спостерігається дефіцит рухової активності упродовж дня. У зв'язку з цим постає проблема вдосконалення рухового режиму дітей та молоді, і виявлення умов, що забезпечують його активізацію.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в 2019 році за рівнем здоров'я українці перебували на 93 місці із 169 країн світу.

Концепцією розвитку щоденного спорту в закладах освіти визначаються пріоритетні напрями діяльності, які мають бути реалізовані шляхом розроблення нових підходів до проведення уроків з фізичної культури та занять з фізичного виховання, посилення відповідальності керівників закладів освіти для забезпечення належного рівня рухової активності, а також забезпечення постійного медико-педагогічного контролю за фізичним станом здоров'я здобувачів освіти.

Реалізовувати концепцію її автори пропонують шляхом розробки модельної навчальної програми з фізичної культури для шкіл з урахуванням мінімальної та максимальної кількості обов'язкових навчальних занять, удосконалення методики проведення позаурочних заходів фізкультурно-оздоровчого спрямування, проведення занять у спортивних гуртках і секціях, групах загальної фізичної підготовки тощо.

Окрім того, пропонується організовувати та проводити щоденну рухову активність, фізкультурно-оздоровчі заходи з поєднанням традиційних та інноваційних підходів і форм проведення (шкільні, селищні, міські, всеукраїнські фан-змагання JuniorZ, міні-змагання під час уроків, фестивалі, челенджі, флешмоби, ранкова гімнастика, фізкультхвилинки під час уроків та занять, активні перерви, години здоров'я за потреби із застосуванням онлайн формату).

Також концепцією передбачено удосконалення та розроблення рекомендацій щодо обсягів рухової активності з урахуванням віку школярів, розробка нормативно-правових основ фізичного виховання з урахуванням впливу несприятливих екологічних факторів, фундаментальні зміни у роботі методичних та науково-дослідних центрів, проведення моніторингу стану здоров'я здобувачів освіти, організація курсів підвищення кваліфікації та атестації вчителів, модернізація об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти тощо.

Автори Концепції розвитку щоденного спорту в закладах освіти наголошують, що реалізація концепції сприятиме формуванню ефективної навчальної системи щоденної рухової активності в закладах освіти, створенню нової моделі мотивації дітей до занять фізичною культурою та спортом, створенню умов для занять руховою активністю здобувачів освіти шляхом модернізації, ремонту об'єктів спортивної інфраструктури закладів освіти.


Джерело: osvita.ua 14 сiчня 2022


Тегиправа дитини,   захист прав дитини,   здоров’я дітей,   фізкультура у школі

НАШІ ПРОЕКТИ

Голоси дітей – проти насильства щодо дитини

Слова дітей з усього світу про попередження насильства щодо дитини відобразились на сторінках книги " Голоси дітей - проти насильства щодо дитини".
 

Альтернативна доповідь про впровадження Конвенції ООН про права дитини, підготовлена дітьми

 

Альтернативний звіт про дотримання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період з 2011 по 2018 роки (від коаліції неурядових організацій)

Альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини є результатом спільної роботи експертів громадського сектору в сфері захисту прав дитини. Документ містить актуальну інформацію про виконання Україною положень Конвенції ООН про права дитини за період, що пройшов з моменту отримання Україною рекомендацій Комітету ООН з прав дитини стосовно розгляду останнім зведеної третьої та четвертої державної доповіді (2011 рік) по 2018 рік включно.
 

Як допомогти дітям пережити лихо: поради для батьків

Матеріал надає інформацію для батьків про те, як допомогти дітям різного віку, які перебувають в ситуації конфлікту.